ACTA issues

Neprivodimye pravye pravoal'ternativnye predstavleniya

Ts. Dashborzh

Acta Sci. Math. (Szeged) 53:3-4(1989), 237-244
5344/2009