ACTA issues

Otsenki dlya proizvodnykh garmonicheskikh mnogochlenov i sfericheskikh polinomov v $L_p$

S. M. Nikol'ski?, P. I. Lizorkin

Acta Sci. Math. (Szeged) 48:1-4(1985), 401-416
5144/2009