ACTA issues

O proizvedeniyakh uporyaduchennykh avtomatov

F. GĂ©cseg

Acta Sci. Math. (Szeged) 24:3-4(1963), 244-250
4121/2009