ACTA issues

Teoremy umnozheniya i deleniya kharakteristicheskikh funktsii obratimogo operatora

V. M. Brodskii

Acta Sci. Math. (Szeged) 32:1-2(1971), 165-175
4414/2009