ACTA issues

Opisanie skreshennykh gruppovykh algebr nad konechnymi polyami

K. Buzashi, T. Kraus

Acta Sci. Math. (Szeged) 52:3-4(1988), 291-302
5300/2009