ACTA issues

Mnogoobraziya kvaziortodoksal'nykh polugrupp

N. G. Torlopova

Acta Sci. Math. (Szeged) 47:3-4(1984), 297-301
5088/2009