ACTA issues

Rezul'tantnaya matritsa i ee obobsheniya. I. Rezul'tantnyi operator matrichnykh polinomov

I. C. Gohberg, G. Hainig

Acta Sci. Math. (Szeged) 37:1-2(1975), 41-61
4619/2009